Standart C Programlama Dili


2.6. do Deyimi

do deyimi while deyiminin yakın bir akrabasıdır; o kadar ki sözdiziminde while anahtar sözcüğünü içerir:

do
  deyim
while (ifade);

do’nun while’dan tek farkı ifadeyi, tekrarlanan deyimin yürütülmesinden sonra hesaplamasıdır. Bunun anlamı şudur: Ne olursa olsun, do deyiminde en az bir defa döngüdeki deyim işletilir. Şekil 2.1’de verilen akış çizeneklerindeki farklılıklara dikkat edin.

Birisinin yaşını sorup, olumlu bir sayı girilinceye kadar sormaya devam eden, örnek bir do deyimi şöyledir:

do {
  printf("Lutfen yasinizi giriniz.\n");
  scanf("%d", &yas);
} while (yas<=0);

Normal olarak, her do deyiminde, burada da olduğu gibi, bir blok şeklinde yazılan içteki deyim en az bir defa yürütülür.