Standart C Programlama Dili


C.7. Dillerarası Çağrılar

Uyarı
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

Yazılım ayrı ayrı modüller şeklinde geliştirildiğinde, modülleri ayrı programlama dilleri kullanarak gerçekleştirmek olasıdır. Bu, hem o modül için belli bir dilin daha uygun olmasından, hem de programcının o dili daha iyi bilmesinden dolayı belli bir dili seçmiş olmasından kaynaklanabilir. Örneğin, C’de yazılmış bir programın bazı modüleri için sık sık birleştirici dil kullanılır. Bu ekte bir C programından bir birleştirici dil yordamı çağırmak veya bir birleştirici dil programından bir C fonksiyonu çağırmak için çağırma ve argüman geçirme yöntemlerini kısaca inceleyeceğiz. BASIC, Pascal ve FORTRAN’dan C yordamları veya C’den bu dillerde yazılmış yordamları nasıl çağırabileceğinizi öğrenmek için Microsoft C Version 5.00 Mixed Language Programming Guide (Karma Dil Programlama Kılavuzu) veya Microsoft Visual C++ Programming Techniques (Programlama Teknikleri) el kitaplarına bakınız.