Standart C Programlama Dili


C.7. Dillerarası Çağrılar

Uyarı:
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

Yazılım ayrı ayrı modüller şeklinde geliştirildiğinde, modülleri ayrı programlama dilleri kullanarak gerçekleştirmek olasıdır. Bu, hem o modül için belli bir dilin daha uygun olmasından, hem de programcının o dili daha iyi bilmesinden dolayı belli bir dili seçmiş olmasından kaynaklanabilir. Örneğin, C’de yazılmış bir programın bazı modüleri için sık sık birleştirici dil kullanılır. Bu ekte bir C programından bir birleştirici dil yordamı çağırmak veya bir birleştirici dil programından bir C fonksiyonu çağırmak için çağırma ve argüman geçirme yöntemlerini kısaca inceleyeceğiz. BASIC, Pascal ve FORTRAN’dan C yordamları veya C’den bu dillerde yazılmış yordamları nasıl çağırabileceğinizi öğrenmek için Microsoft C Version 5.00 Mixed Language Programming Guide (Karma Dil Programlama Kılavuzu) veya Microsoft Visual C++ Programming Techniques (Programlama Teknikleri) elkitaplarına bakınız.