Standart C Programlama Dili


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

1993 yılında basılıp yayınlanan bu kitabın, 1997 ve 2000 yıllarında gözden geçirilmiş iki uyarlaması sadece elektronik ortamda yayınlandı. Bu uyarlamalarda ilk baskıda gözden kaçmış bazı hatalar düzeltilerek, ufak çapta güncellemeler yapıldı. Özellikle PDF formatında hazırlanan 2000 yılı uyarlaması, hâlâ bazı web sitelerinde izinsiz olarak yayınlanmakta ve İnternet’teki dosya paylaşım ortamlarında bulunmaktadır.

Baskı için hazırlanmış olan ilk uyarlamaların aksine, bu yeni uyarlamanın, İnternet’in de olanakları kullanılarak, daha etkileşimli bir şekle dönüştürülmesinin daha yararlı olacağı düşüncesiyle, artık bu kitabı, ilk zamanlarda yapıldığı gibi, Microsoft Word ortamında güncellemek yerine, daha açık bir standarda taşımanın daha doğru olacağına karar verdim ve kitabı 2000 yılındaki halini baz alarak HTML formatına dönüştürdüm.

Bu kitapta verilen örnekler, değişik Microsoft C derleyicileriyle hâlâ uyumlu olmasına ve çoğunun da unix ve unix-benzeri ortamlarda da çalışabilmesine rağmen, ilk baskısının üzerinden on yıldan fazla zaman geçtiği günümüzde, bu kitabın yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi, güncelliğini yitirmiş kısımların çıkarılarak yenilenmesi gerekmektedir. Öncelikle, C dilinin son standardı (C99) ve artık iyice yaygınlaşmış olan 64 bitlik işletim sistemleri ortamları için bir gözden geçirme yapmak gerekmektedir. Bu durum gerçekleşene kadar, kitabın mevcut halini İnternet ortamında tüm kullanıcıların hizmetine sunuyorum. Ayrıca, bu bahsi geçen güncelleme aşamasında, okurlardan gelecek her türlü yorum ve katkıya açık olduğumu ve kendilerine müteşekkir olacağımı şimdiden söylemek isterim.

Yük. Müh. F. Kadifeli

İstanbul
Ocak-Mart 2007