Standart C Programlama Dili


ÇEVRİMİÇİ YAYINA ÖNSÖZ

1993 yılında basılıp yayınlanan bu kitabın, 1997 ve 2000 yıllarında gözden geçirilmiş iki uyarlaması sadece elektronik ortamda yayınlandı. Bu uyarlamalarda, ilk baskıda gözden kaçmış bazı hatalar düzeltilerek, ufak çapta güncellemeler yapıldı. Özellikle PDF formatında hazırlanan 2000 yılı uyarlaması, hâlâ bazı Web sitelerinde izinsiz olarak yayınlanmakta ve İnternet’teki dosya paylaşım ortamlarında bulunmaktadır.

Baskı için hazırlanmış olan ilk uyarlamaların aksine, bu yeni uyarlamanın, İnternet’in de olanakları kullanılarak, daha etkileşimli bir şekle dönüştürülmesinin daha yararlı olacağı düşüncesiyle, artık bu kitabı, ilk zamanlarda yapıldığı gibi, Microsoft Word ortamında güncellemek yerine, daha açık bir standarda taşımanın daha doğru olacağına karar verdim ve kitabı, 2007 yılında HTML formatına dönüştürüp güncellemeye devam ettim.

Bu kitapta verilen örnekler, değişik Microsoft C derleyicileriyle hâlâ uyumlu olmasına ve çoğunun da unix ve unix-benzeri ortamlarda da çalışabilmesine rağmen, ilk baskısının üzerinden otuz yıla yakın bir zaman geçtiği günümüzde, bu kitabın yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi gerekmekte idi. Öncelikle, C dilinin son standardı (C17) ve artık iyice yaygınlaşmış olan 64 bitlik işletim sistemleri ortamları için gözden geçirme çalışmasına 2016 yılı sonu itibarı ile başladım ve aralıklı olarak devam etmekteyim. Sayfanın en altında kitabın son güncelleme tarihi (2023-10-16) gösterilmektedir. Güncelleme işlemi bitmeyen bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de okurlardan gelecek her türlü yorum ve katkıya açık olduğumu ve kendilerine müteşekkir olacağımı şimdiden söylemek isterim.

Yük. Müh. F. Kadifeli

İstanbul
Ocak 2007 - Ekim 2023