Standart C Programlama Dili


9.9. limits.h: Tamsayı Değerleri İçin Sınırlar

Bu dosya, çeşitli boylardaki tamsayılar için bazı üst ve alt sınırlarla ilgili değişmezler tanımlar. Kabul edilebilir en düşük değerler parantez içinde gösterilmiştir. Yani, bir derleyici için INT_MAX 32767’den büyük olabilir, fakat Standarda uygun hiçbir derleyicinin bu sayıdan küçük bir INT_MAX sağlamasına izin verilmez.

CHAR_BITbir char’daki bit sayısı (8)
SCHAR_MINen küçük signed char değeri (-127)
SCHAR_MAXen büyük signed char değeri (+127)
UCHAR_MAXen büyük unsigned char değeri (255)
CHAR_MINen küçük char değeri (0 veya SCHAR_MIN)
CHAR_MAXen büyük char değeri (UCHAR_MAX veya SCHAR_MAX)
MB_LEN_MAXbir çokbaytlı karakter içindeki en büyük bayt sayısı (1)
SHRT_MINen küçük (signed) short değeri (-32767)
SHRT_MAXen büyük (signed) short değeri (+32767)
USHRT_MAXen büyük unsigned short değeri (0xffff)
INT_MINen küçük (signed) int değeri (-32767)
INT_MAXen büyük (signed) int değeri (+32767)
UINT_MAXen büyük unsigned int değeri (0xffff)
LONG_MINen küçük (signed) long değeri (-2147483647)
LONG_MAXen büyük (signed) long değeri (+2147483647)
ULONG_MAXen büyük unsigned long değeri (0xffffffff)
LLONG_MINen küçük (signed) long değeri (-9223372036854775807)
LLONG_MAXen büyük (signed) long değeri (+9223372036854775807)
ULLONG_MAXen büyük unsigned long değeri (0xffffffffffffffff)