Standart C Programlama Dili


9.4. errno.h: Hatalar

Bu dosya, errno değişkeni için bir bildirim içerir. Ayrıca çeşitli kütüphane fonksiyonları tarafından bir hata durumunu göstermek için, EDOM, EILSEQ ve ERANGE gibi, bu değişkene verilebilecek bazı sıfırdan farklı tamsayı değişmezler tanımlar.