Standart C Programlama Dili


9.22. stdnoreturn.h: noreturn Makrosu

Bu dosya noreturn makrosunu _Noreturn anahtar sözcüğünün eşanlamlısı olarak tanımlar:

#define noreturn  _Noreturn

_Noreturn anahtar sözcüğü C dilinde nispeten yenidir. Fonksiyon tanımlamalarında fonksiyon tipinin önüne konulduğunda, bu fonksiyonun çağrılana asla geri dönüş yapmayacağını ifade etmek için kullanılabilir. Bu şekilde, derleyiciye eniyileme yapmak için bir ipucu verilmiş olur. Ayrıca, bu tip bir fonksiyonun çağrıldığı yerde kaynak kodun devamında deyimler bulunuyorsa, derleyici programcıyı uyarır. Bazı standart kütüphane fonksiyonları _Noreturn belirteci ile tanımlanmıştır. Bunlar arasında, abort, exit, _Exit, quick_exit, thread_exit ve longjmp fonksiyonları bulunmaktadır.