Standart C Programlama Dili


2.1. C Dilinin Deyimleri

Çizelge 2.1’de bütün C deyimleri liste halinde verilmiştir. Bu çizelgenin ilk iki maddesi önceki bölümde zaten anlatılmıştı. Geri kalanlar ise temelde kontrol akışı deyimleridir. return dışında, hepsi bu bölümde anlatılacaktır.

ÇİZELGE 2.1 C dilinin deyimleri
Deyim İşlev
ifade çeşitli (atama, fonksiyon çağırma vs.)
bileşik birden fazla deyimden tek bir deyim oluşturur
if koşullu yürütme
switch (herhangi bir sayıda seçeneklerle) koşullu yürütme
while (devam testinin her yinelemeden önce olduğu) döngü
for while gibi, fakat bir ilkleme bölümü var
do (devam testinin her yinelemeden sonra olduğu) döngü
break bulunulan bloktan dışarı atlanması
continue mevcut yinelemenin geri kalanının atlanması
goto (bulunulan fonksiyon içinde) herhangi bir bölgeye atlanması
etiketli goto’nun hedefi
return (olası bir değerle) fonksiyondan dönüş
boş hiç (bazı sözdizimsel kullanımları vardır)