Standart C Programlama Dili


EK B: unix-BENZERİ ORTAMLARDA GCC

unix-benzeri ve diğer bazı ortamlarda (özellikle Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Android, iOS, Windows ve DOS) en yaygın olarak kullanılan C derleyicisi GNU Derleyici Koleksiyonu (GCC) paketidir. Bu paket temelde C derleyicisi sunmak için geliştirilmişse de, C dışında bazı başka diller (C++, Objective-C, Fortran, Ada, Go ve D) de desteklenmektedir.

Bu ekte, C kaynak kod dosyalarından çalıştırılabilir programlar derlemek için GCC’nin nasıl kullanılacağı anlatılmıştır. Önce, derleme sürecinin aşamalarına ve bunlarla ilgili GCC seçeneklerine; daha sonra, derleyicinin en sık kullanılan bazı seçeneklerine ve sorun giderme konusunda bize yardımcı olacak uyarı seçeneklerine; en son olarak da, eniyileme ile ilgili bazı derleyici komut satırı seçeneklerine bakacağız. Bu ekte, GCC hakkında verilen temel bilgiler dışında, amaç kod kütüphaneleri, GDB, make gibi diğer araçlar hakkında da giriş seviyesi kısa açıklamalar verilmiştir. Eğer daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız (sadece İngilizce olarak sunulan) GNU Yazılım Geliştirme Çevrim İçi El Kitapları sayfasında ilgili aracın detaylı dökümantasyonuna bakmanız gerekecektir.